Privacybeleid

Privacy beleid

Jorik van Run is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens voor Social Vision. Jorik van Run is te bereiken op onderstaande contactgegevens.

Telefoon:

Website:             www.socialvision.nl

Mail:                    jorik@socialvision.nl

Gegevens die wij verwerken

Social Vision verwerkt uw gegevens wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Social Vision. Gegevens die Social Vision verwerkt worden zelf aan Social Vision verstrekt. Gegevens die door Social Vision worden verwerkt zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Website met bijbehorende inloggegevens
  • Social media-account(s) met bijbehorende inloggegevens

Bovengenoemde gegevens zijn noodzakelijk om diensten en/of producten te kunnen factureren, een overeenkomst op te stellen en contact op te nemen met de opdrachtgever. Zonder bovenstaande gegevens is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de reden van ontvangen. De termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens worden na het aflopen van de overeenkomst 7 jaar bewaard om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Na de periode van 7 jaar worden uw gegevens verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens

Social Vision neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zal deze niet verkopen aan derden. Social Vision neemt passende maatregelen om verlies, misbruik en onbevoegd toegang tegen te gaan. Bij vermoeden van misbruik van uw gegevens verzoekt Social Vision u contact op te nemen met jorik@socialvision.nl

Inzage persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren en het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Voor inzage of rectificatie kunt u schriftelijk een verzoek indienen. Mochten uw gegevens onvolledig, onjuist of niet relevant zijn verzoekt Social Vision u deze te wijzigen en/of aan te vullen.

U behoudt zich het recht toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Social Vision. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat uw een verzoek kan indienen bij Social Vision om de opgeslagen persoonsgegevens die wij over u beschikken in een bestand naar u of een door u genoemde organisatie op te sturen.

Bovengenoemde verzoeken kunt u schriftelijk indienen via jorik@socialvision.nl

Ter bescherming van uw privacy wil Social Vision er zeker van zijn dat het verzoek door uzelf is ingediend. Daarom neemt Social Vision na het ontvangen van het verzoek altijd persoonlijk contact met u op. Social Vision reageert zo snel mogelijk binnen 4 weken op uw verzoek.

Vragen over uw persoonsgegevensverwerking

Jorik van Run

Social Vision

Ravendal 8

4844 VE  Terheijden

+31 6 345 362 37

jorik@socialvision.nl